Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ: Δίκαιο της ΕΕ – πρακτικές δυνατότητες του εθνικού δικηγόρου (συμπεράσματα από την ισχύουσα νομολογία της CES σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως)

Πρόγραμμα σπουδών
 
Λέκτορες: Καθηγητής Dr.Sc.(Econ.) Atanas SEMOV, PhD, νικητής του τμήματος Jean Monnet της ΕΕ (καμία αμοιβή ως εκπαιδευτικός λόγω άδειας άνευ αποδοχών για μια θητεία στην C.I.A.), Assn. Ιβάν ΣΤΟΙΝΕΒ, Ασάκ. Δρ Ιβάν ΣΤΟΙΝΕΒ, Ασάκς. Χρίστο ΧΡΙΣΤΕΦ, Ασπάς Δρ. Julia ZAHARIEVA, MD, άλλοι εκπαιδευτικοί στο σχολείο

eubg.eu