Skip to main content

ЗА НАС

Уважаеми посетители на този сайт,

 

Като Ви благодарим за интереса, уточняваме:

 

  1. Сайтът съдържа и общо над 40 часа видео-лекции и над 110 ч. аудио-лекции.
  2. Прозорецът „За неюристи” съдържа кратки достъпни изложения на основното относно ЕС, неговото право и Хартата на основните права. Гражданите могат да ползват и материалите във всеки от другите прозорци.
  3. Прозорецът „Обучения” е предназначен за интерактивните обучителни модули по текущи обучения на практикуващи юристи или студенти.
  4. Сайтът се поддържа от Центъра за продължаващо обучение при Юридическия факултет на Софийския университет, но представлява хъб, в който могат да добавят материали и партньорите от European Law Organisation (EPLO) – Athens и Юридическия факултет на Букурещкия униреститет.

 

Защото Европейският съюз е преди всичко

съюз на граждани и за гражданите!

Актуално