Skip to main content

Центърът за продължаващо обучение при Юридическия факултет на Софийския университет, с препоръка от Висшия съдебен съвет, осъществява проект по Програма „Правосъдие” на ЕС за изучаване на Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС).

Проектът е предназначен за магистрати от България, Гърция и Румъния и включва поредица от семинари, мащабен сайт с пълна и практически полезна информация (за магистрати и за граждани) за прилагането на Хартата на основните права на ЕС.

Проектът (и най-вече сайтът: www.eu-hub.eu) ще дадат на юристите – и на широката публика – максимално пълна и полезна информация за защитата на правата на гражданите по силата на Правото на ЕС.