Skip to main content

ПРАВНИ АКТОВЕ ЗА ХОПЕС

Налични версии:

BG

ХОПЕС – ОБЩИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Налични версии:

BG

ХОПЕС – КНИГА 1. ОСОБЕНОСТИ И СЪДЪРЖАНИЕ (Практически прочит на ХАРТАТА)

Налични версии:

BG

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА – С. ГОЛЕМИНОВА и др.

Налични версии:

BG

ОСНОВНИТЕ ПРАВА – МОНОГРАФИЯ – БОЙКА ЧЕРНЕВА

Налични версии:

BG

ПРИНЦИПЪТ НА РАВЕНСТВОТО В ПРАВОТО НА ЕС – М. БЪБАРОВ

Налични версии:

BG